Professionals en organisaties

Huidig aanbod voor professionals:

  • Tweedaagse basistraining SOS kinderen en emoties
  • Training 'werken met baby's' (voldoet aan de eisen van de nieuwe wet IKK)
  • Informatiebijeenkomst Zindelijkheid
  • Workshop 'ik ben 9'
  • Diverse themabijeenkomsten

Kijk in de agenda voor het aanbod met de diverse data!

2- daagse basistraining SOS kinderen en emoties

In jouw werk heb je te maken met veel verschillende kinderen. Hun emoties leiden tot gedrag dat niet altijd gewenst is. Je zou graag leren hoe je daar stabiel en positief mee om kan gaan. Bij sommige kinderen krijg je het gevoel dat je ze niet goed kunt peilen of kunt bereiken. Als je maar de juiste snaar kon raken… Het kind zou zich zo veel beter kunnen ontwikkelen als het weet dat jij hem of haar begrijpt. Inzicht in emoties en er op een effectieve manier op reageren, maakt het verschil.

De 2-daagse basistraining biedt concrete tips en handvatten waarmee je jouw vaardigheden ontwikkelt in het omgaan met en begeleiden van kinderen en hun emoties.

Ook als je te maken hebt met de begeleiding van ouders bij de opvoeding van hun kind is deze training uitermate geschikt. Je kunt de ouders hierna psycho-educatie over emoties én praktische tools bieden om de omgang met hun kind te verbeteren. Ouders ervaren direct resultaat.

Ik verzorg deze training onder andere op 8 en 29 maart op een prachtige locatie in Nieuweschoot (vlakbij Heerenveen). Dit is een open inschrijving. Ook verzorg ik de training in-company voor organisaties en/of teams.

Neem gerust contact op voor de mogelijkheden, vragen en of informatie! Voor meer informatie en aanmelden, ga naar https://sos-kinderenenemoties.nl/trainingen/  Hier vind je ook de informatie over de train de trainer. Deze kun je na de basistraining volgen, zodat je ook zelf workshops en bijeenkomsten kan geven over het thema emoties bij kinderen.

Het is ook mogelijk een introductieworkshop SOS kinderen en emoties te organiseren voor een ouderavond of een groep professionals als bijv. leidsters peuterspeelzalen, kinderopvang en gastouders. Informeer gerust naar de mogelijkheden!

Werken met baby's

Werken met baby’s is een training voor iedereen die baby’s de best mogelijke opvang wil bieden!”

Vanaf 2023 moeten volgens de wet IKK alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken, een diploma, certificaat of c
ijferlijst hebben. Deze training voldoet aan de criteria van de wet IKK. De training 'werken met baby's' is voor organisaties op basis van in-company te boeken. Daarnaast zijn er pedagogisch professionals die zelf deze training kunnen volgen.
Tijdens de training staan de volgende onderwerpen centraal:
• Visie op baby’s en babyopvang
• Het bieden van emotionele ondersteuning
• Respect voor autonomie
• Structuur en continuïteit
• Zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet
• Ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties
• Een veilige en uitdagende speelomgeving creëren
• Samenwerken met ouders en collega’s: uitwisselen en afstemmen.

De training is opgebouwd volgens de principes van ‘ervarend leren’. Je ontvangt als deelnemer theorie en gaat daar mee oefenen. De afwisselende werkvormen vragen om een actieve inzet. Je dient als deelnemer voor elke bijeenkomst huiswerkopdrachten maken.

Investering
Deelname aan deze training bedraagt € 399,00 per persoon. De prijs is inclusief:
• boek 'werken met baby’s in een groep'
• persoonlijke werkmap met daarin een uitgebreide beschrijving van de theorie en diverse werkbladen per bijeenkomst
• officieel certificaat bij volledige aanwezigheid en het uitvoeren van opdrachten
• BTW
• verzorging: goede locatie met koffie/thee


Tijdens de trainingsavonden door is er voldoende tijd (10 werkdagen) om aan de slag te gaan met de huiswerkopdrachten en het geleerde in de praktijk te ervaren.
De data voor de open inschrijving kunt u vinden in de agenda
Mocht u interesse hebben voor een in-company training, neemt u dan gerust  contact met mij op voor de mogelijkheden!